Løgstør Avis
27. November 1922

Ikast for 100 år siden:

Stor Fabriksbrand

Frisenborg Tagpapfabrik lagt             i Aske. --- Skaden anslaas                          til 300,000 Kr.

                                      Herning
En  stor Ildebrand har   i  Aftes
fundet    Sted  i   Ikast    hvorved   Fri = senborg    Tagpapfabriker    er    ned=
brændt.    Ilden  opstod   i   et  Fabriks=

lokale,    hvor    Tagpappen     fremstil =
les,    idet   en   Kedel,     indeholdende
2  Tdr.  kogende    Asfalt,   kogte   over.
I  den   stærke     Blæst    greb     Ilden voldsomt    om    sig.    Der   er    ned =
brændt   2    Fabriksbygninger   og   3
Lagerbygninger,   hvori   var   ca.   200 Vognladninger    Tagpap    og      en
Mængde   Tjære.   En  stor Beholder, indeholdende    300    Tdr.    Tjære,
brændte ligeledes.
     Saa   godt   som   hele   det   store Fabrikskompleks   er  lagt   i   Aske. -- Heldigvis   bar   Vinden   fra.       I
modsat   Fald   vilde    store   dele   af  Stationsbyen    have     været   udsat   for   en    Katastrofe,  da  den  er  byg=
get  ganske  tæt  op  ad  Fabrikkerne.
Skaden  anslaas til 300,000 Kr.