Oversigt artikler

Indsendelse af artikler til optagelse på hjemmesiden.

Artikler og billeder til optagelse på hjemmesiden kan pr. mail sendes til foreningens web-master Frank Artved mail: f.artved@mail.dk
Artiklen skal vedhæftes som færdig redigeret word-fil og billeder skal vedhæftes som JPEG filer. Artiklen skal være relevant for Ikast slægts- og lokalhistorisk forening og dens medlemmer og skal være rimelig kortfattet, maks ca. 3 A4 sider.
Indsenderen af materialet skal have ophavsretten til både tekst og billeder. Der må ikke være tale om materiale, der blot er kopieret fra internettet.
Materiale der ikke opfylder disse få krav, vil ikke blive optaget.

BEMÆRK:
Alt materiale der offentliggøres på disse sider er underlagt ophavsret. Det betyder, at hverken artikeler, tegninger eller billeder må kopieres uden aftale med rettighedshaveren. Korte uddrag af artiklerne kan dog benyttes med tydelig kildeangivelse. 
Klik på titlen for at læse artiklen.
Barn på Højris og Remme, J. P. N. Thygesen o. 1899
Bjergfolkene i Isenbjerg, Svend Grundtvig: Danske Folkesagn 1839-83 bind 1
Fattighuse og fattiggård i Ikast sogn, Ester Bukhave
Gasværk i Ikast, Erik Hansen
Ikast Golf Klub - før det blev golfklub, Frank Artved
Ikasthallen, Afskrifter af manuskripter vedr. opførelsen af Ikast Hallen
Myremalmsbyggeri, Freddy Boysen
Skolehistorier, Preben Nørlund Jensen, Ikast
Slikmutter i Ikast, Redigeret Ester Bukhave 
Spinderokken

Rotteplagen i Ikast, Erik Hansen

Uldjyske historier, Preben Nørlund Jensen, Ikast
Ulve i MIdtjylland, Søren Møller og Frank Artved