Forside

Antonisminde

Mød op den 9. marts kl. 19,00 til årets generalforsamling. Efter generalforsamlingen fortæller Erik Hansen om de nyeste opdagelser vedr. tekstilindustriens begyndelse i Ikast.

- Og få at vide, hvem der er på billederne her ovenover

Dagsorden til generalforsamling i Ikast slægts- og lokalhistorisk forening torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00 - 20.00 på Ikast bibliotek.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning v. formanden.
3. Regnskab v. kassereren.
4. Valg til bestyrelsen:
    På valg: Erik Hansen (modtager genvalg)
                  Charlotte Hauberg (modtager genvalg)
                  Ester Bukhave (modtager ej genvalg)
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formand Erik Hansen, Åhavevej 30, 8600 Silkeborg erik.grejs@gmail.com i hænde senest den 7. marts 2017.

Nyheder

Træ- og møbelindustrien i 7430 Ikast

Følg projektet på Facebook: Træindustrien i Ikast og her på hjemmesiden under menuen Træindustrien.

Læs hvad Johnny Rune skriver om sit liv i træindustrien: Midtjysk Trædrejeri og Scan Production.

Programændring

Efter generalforsamlingen d. 9 marts vil Erik Hansen fortælle om "To generationer på Præstegårdens Mark" i stedet for det i programmet oprindeligt annoncerede om Dalgas's rejse til Linnebjerg.

Se alle nyheder

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

 

Mere om foreningen

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Adresse: Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk 

Hjemmeside: www.ikasthistorie.dk

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se nærmere på arkivalier, som er registreret i www.arkiv.dk, så lav en aftale med:


Arkivleder Søren Møller
,
mail: somol@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5123                          

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontaktperson: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk tlf. 23219793/97154933

For 100 år siden - i Ikast

(Uddrag af Ikast sognerådsprotokol 13. februar 1917)


Indenrigsministeriet fremsender Bekendtgj og Cirkulære af 8/2 17 ang. Oplysninger om Beholdninger af Byg.

Til Efterretning.
 

Indr. Bek. Om Maximalpr. paa Kartofler af 31/1 17

do Bek. Af 2/2 17 om Handel med Korn til Saasæd og med Læggekartofler.

Til Efterretning.

 

Indenrigsm. Bekendtgj. Af 1/2 17 ang. Foranstaltn. Til Forebyggelse af utilbørlig Udnyttelse af Konjunkturerne.

Til Efterretning.

 

Amtet fremsender Klagen fra 21 Beboere i Tulstrup m. fl. over Tvermosevejen til Sogneraadets Erklæring.

Den vedtagne Beslutning fastholdes.

 

Frants Vittarp, L. Nørlund andr. For Joseph Larsens Enke om Tørv og 1 Nattrøje.

Tilstodes udgift til 1 Nattrøje.

 

Søren Kr. Hansen, Ikast at der snart vil komme til at mangle Kul til Kirken.

Overlodes til Hebsgaard

 

Aarhus Pleje og Børnehjemsforening henstiller at Ik. Sogneraad bifalder at forhøje Plejelønnen for Ketty Elvira Kristiansen fra 12 til 14 Kr. mdl. Fra 1. Januar 17 at regne.

Barnet er i Pleje hos Cykle og Maskinsmed Martin Petersen Knebel Mark pr. Knebel.

Kunne ikke imødekommes overlodes i øvrigt til Formanden.

 

Kommende aktiviteter

Henter begivenheder...

Se program

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmail.

 

Program 2016-2017

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.