Forside

Billeder fra Antonisminde

Henter billeder...

Kopi af S/H fotos: Givet til Ikast lokalhistorisk arkiv af Inga Maigaard
Farvefoto: Frank Artved

Referat af generalforsamling

den 9. marts 2017

Omkring 30 mennesker var mødt op.

1. Som dirigent blev valgt Erik Kavin

2. Formandens beretning: (Erik Hansen)

Formanden redegjorde for forholdene omkring arkivets stilling efter Ester Bukhaves fyring og påpegede de problemer, det skaber m.h.t. arkivets fremtidige virke. Han lagde vægt på     nødvendigheden af at skaffe frivillig arbejdskraft, men også at Søren Møller skal have faste mødetider på arkivet, hvis han skal være tovholder for de frivillige.

Formanden beklagede lukningen af Ikast Boghandel, hvis konkurs betyder et mindre økonomisk tab for foreningen.

Der var omtale af facebook-gruppen ”Ikast i gamle dage”, som måske kunne inddrages i foreningens arbejde, så der kunne komme ”nyt blod” ind.

Der var en gennemgang af årets forløb, som havde været tilfredsstillende rent tilhører mæssigt.

Da Ester Bukhave forlader bestyrelsen, rettede Erik Hansen en tak til hende for hendes store indsats på arkivet og i foreningen.

3. Kassererens beretning (Hanne Gjesse)

Hanne Gjesse kunne oplyse, at års-resultatet var 45.948 kr.

På to konti i Den jyske Sparekasse er indestående på i alt 133.051,27.

Efter regnskabsfremlæggelse kom forskellige forslag til, hvordan nogle af de mange penge kunne anvendes. Bestyrelsen skal drøfte det.

4. Valg til bestyrelsen

Der var genvalg til Charlotte Hauberg og Erik Hansen. Nyvalgt blev Greta Bækgaard.

5. Valg af suppleanter

Anne Marie Hansen og Hardy Jensen blev genvalgt.

6. Valg af revisor

Hanne Nielsen blev genvalgt.

7. Der var ingen indkomne forslag.

8. Kontingent forblev uændret.

9. Eventuelt

Man drøftede den store succes, der har været m.h.t. indsamling af materiale fra træindustrien. Frank Artved gjorde opmærksom på, at man kun kunne klare materiale fra 7430 Ikast.

Han opfordrede til, at der også blev sendt andet materiale (ikke for langt) til ham som webmaster.

Nyheder

Bestyrelsen

Greta Bækgård er nyvalgt til bestyrelsen. Hun har Facebooksiden "Ikast i gamle dage", der har stor succes med mange brugere.

Om sig selv fortæller Greta:

"Jeg er født og opvokset i Ikast og har boet her næsten hele mit liv. Jeg har været herfra i ca 15 år, men har boet her igen i de sidste 9 år.

Ved siden af min folkepension, sælger jeg lidt AloeVera produkter fra Forever Living Product, og jeg jeg laver lidt smykkeure".

Vi byder Greta velkommen i bestyrelsen.

Se alle nyheder

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Adresse: Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk 

Hjemmeside: www.ikasthistorie.dk

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se nærmere på arkivalier, som er registreret i www.arkiv.dk, så lav en aftale med:


Arkivleder Søren Møller
,
mail: somol@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5123                          

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontaktperson: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk tlf. 23219793/97154933

Kommende aktiviteter

Henter begivenheder...

Se program

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmail.

 

Program 2016-2017

For 100 år siden - i Ikast

(Uddrag af Ikast sognerådsprotokol marts 1917)

Amtet fremsender Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 20/10 1916 med Instrukser og Kvitteringsblanketter for Vurderingsmænd og Synsmænd ang. Udpegning af de til Hærens Brug nødvendige Heste.

Til Efterretning.

 

Andragende fra Jens Madsen, Øhlenslægergade 20 2.tv. Københv. om Eftergivelse af Alimentationsbidrag til Clara Hansen og Tilladelse til at gifte sig med hende.

Eftergives paa Betingelse af han gifter sig med Klara Hansen.

 

Kr. Nielsen, Isenvad andrager om Alderdomsunderstøttelse  - født i Mausing 1 Juni 1847.

Bevilgedes 30 Kr. i fast Understøttelse og 10 Kr. mdl. til Sygepleje fra 1. Marts 17.

 

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.