Forside

4H børn fra 1960'erne

Henter billeder...

Landbrugskonsulent Johannes Nielsens billeder af 4H børn fra 1960'erne.

Set i Midtjyllands Avis den 12. maj 1970

 

Ingen ”folkeafstemning” om Bredgades nye navn.

Selv om det var langt alvorligere sager, der optog sindene ved rådets møde i Ikast i går, anvendte man en rum tid til spørgsmålet om, hvad Bredgade skal hedde, efter at den ikke mere må hedde Bredgade.

Borgmesteren har foreslået navnet Strøget og begrundet det med, at det har en klang af fremtid.

Fabrikant Spalk har til kommunen indsendt forslag om at benytte navnet Algade. Han fremfører, at Strøget ikke er noget navn, hvorimod Algade er et godt gammelt dansk navn, der betyder hoved-gade og falder godt og mundret.


Flere rådsmedlemmer fandt, at navnet Algade havde en for gammeldags klang, og navnet Strøget var
ikke anvendt som gadenavn andre steder.

Det var blevet foreslået, at man lod sagen komme til ”folkeafstemning” mellem Bredgades beboere, men flere mente, det var en noget kompliceret fremgangsmåde.

Og da flere af de handlende var begyndt at anvende navnet Strøget, enedes rådet om at stå fast på det navn.

 

 

Herunder Hilda Olsen fotos:

Strøget efter navneændringen

Henter billeder...

Bredgade 1964

Henter billeder...

Nyheder

Knud Larsen: Mit liv i træindustrien

Knud Larsen har berettet om sit liv som maskinsnedker. Læs her:

Firmaliste. Træ- og møbelindustri i Ikast.

Liste over træ- og møbelindustrivirksomheder i Ikast og deres adresser "gennem tiderne" er lagt ud på hjemmesiden. Se den her.

Se alle nyheder

Nyt fra bestyrelsen

Vestre skole lukker efter dette skoleår. Derfor har Søren Møller, Jens Sandal og Erik Hansen været i kældre og arkiver på skolen for at samle materiale sammen til det lokalhistoriske arkiv. Det drejer sig bl.a. om en lang række billeder af lærere, elever og forskellige aktiviteter på skolen. I slutningen af juni, når skolen er lukket, vil der på arkivet blive arrangeret en udstilling af en del af materialet fra Vestre skole.

For tiden kommer der også en del arkivalsk materiale ind fra IFS, som Jens Sandal og Erik Hansen danner sig et overblik over. Der er store udklipssamlinger, men også en række dokumenter og forhandlingsprotokoller fra de forskellige afdelinger.

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Ny sæson starter mandag d. 2. oktober 2017.
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793 og 9715 4933

Program

Henter begivenheder...

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.