Henter billeder...

Ikastbilleder

(Foto: Hilda Olsen)

Fra arkivets gemmer:

Hvad lavede Ikast hegnssyn under Krigen?

Aar 1942 d: 18 Februar har undertegnede Hegnsynsmænd i Henhold til fremkommen Anmodning fra Politimesteren i Herning, vurderet den Hegnskade, som er paaført Gaardejer Peder Severin Tang Christensen, ved Skarpskydningen af den tyske Værnemagt d: 2 Januar 1942.

Efter at have besigtiget Forholdene paa Stedet, har vi efter bedste Overbevisning, vurderet der foraarsagede Skade til 100 Kr.

Udgifter ved Vurderingen 18,35 Kr. som er udbetalt af Ikast Kommune.

D. Sørensen   Karl Pedersen   Karl Jensen

 

Aar 1944 d 9 August, har undertegnede Hegnsynsmænd for Ikast Kommune, efter Begæring af Politibetjent Andersen, Ikast, foretaget en Vurdering af den Skade, som en Nedstyrtet Flyvemaskine har foraarsaget paa Gaardejer Elicius Eriksen, af V. Tulstrup, hans Hegn og Græsmark. Skaden blev vurderet til 80 Kr.

Og paa Gaardejer Rasmus Flaskagers af Faurholt hans Havremark. Skaden blev vurderet til 20 Kr.

Og paa Gaardejer Chr. Hansen af Faurholt hans Hegn og Græsmark. Skaden blev vurderet til 200 Kr.

Og paa Gaardejer Agnus Pedersen af Faurholt, hans Fenne og Havremark. Skaden blev vurderet til 200 Kr.

For Vurderingen har ovennævnte Mænd hver betalt 15 Kr.

D. Sørensen    Karl Jensen

Nyheder

Ny lokalhistorisk bog

Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt, udgivet af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er nu udkommet og kan købes hos Ikast Boghandel, Strøget 23, Ikast. Pris kr. 199,95.

Nye fund fra arkivets gemmer i udstillingen

4 luftfotos fra 1950erne:
Holdgårdtoft, Søbjergvej 70, Øster Tulstrup
Vesterhåb, Bøgildvej 68
Midtjydsk Farveri og Nygård
Vestermosevej 18

Se alle nyheder

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Adresse: Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk 

Hjemmeside: www.ikasthistorie.dk

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se nærmere på arkivalier, som er registreret i www.arkiv.dk, så lav en aftale med:


Arkivleder Søren Møller
,
mail: somol@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5123                          

eller

Ester Bukhave,
mail: ebukhave@mail.dk
Tlf. 2548 8736

Aktiviteter

Slikmutter

Var du barn i Ikast, og kan du huske "din slikmutter"?
Arkivet samler for tiden informationer om, hvor man som barn købte slik i Ikast - hvad man købte, hvem "slikmutter" var osv.
Vi vil meget gerne have din hjælp.
Læs mere under artiklen: Slikmutter i Ikast
, som løbende opdateres, når vi får nye oplysninger.
Seneste opdatering er 21/4 2016.

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontaktperson: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk tlf. 23219793/97154933

Kommende aktiviteter

Henter begivenheder...

Se program

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmail.

 

Program 2016-2017

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

 

Mere om foreningen

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.