Forside

Henter billeder...

4H børn 1960'erne

(Foto: Johs. Nielsen)

Træ- og møbelindustrien i 7430 Ikast -

det oversete erhverv.

Da tekstilindustriens arbejdspladser forsvandt fra Ikast, var træ- og møbelindustrien med til at skaffe nye arbejdspladser til byen. Det er der ingen, der har beskæftiget sig med før nu.

Hvis ikke oplysningerne samles ind nu, vil træ- og møbelindustrien i Ikast blive glemt. 

Ester Bukhave, der både er maskinsnedker og historiker, og Frank Artved fra Ikast Slægts- og lokalhistorisk forening sætter i den kommende tid fokus på, at træ- og møbelindustrien får sin fortjente plads i Ikasts historie. 

I torsdags den 9. februar var mere end 50 positive deltagere mødt frem til et opstartsmøde. Forhenværende afdelingsformand mm. i Snedker- og tømrerforbundet og i TIB, Tage Olsen, Ikast, indledte og fortalte levende om træindustriens historie. Herefter orienterede Ester Bukhave og Frank Artved om projektet.

 Der var mødt mange "ildsjæle" op, der gerne delte ud af deres store viden om træ- og møbelindustrien. Flere meldte sig som deltagere i projektet, hvor de vil bidrage med deres kendskab til en virksomhed eller om et bestemt emne. 

Der søges fortsat kontakt med flere, der ved noget om træ- og møbelindustrien i 7430 Ikast, bl.a. om de enkelte virksomheder: Hvornår blev de startet og af hvem, hvor mange var der ansat, hvad producerede man, hvordan var arbejdsforholdene - og ikke mindst ”gode historier”. 

Det er hermed en invitation til alle, der har været i eller har haft kontakt med træindustrien om at deltage i projektet. 

I Facebookgruppen, ”Træindustrien i Ikast”, kan der etableres kontakter, der kan diskuteres og lægges oplysninger op. 

Efterhånden som historierne kommer ind, lægges de på Ikast slægts- og lokalhistorisk forenings hjemmeside: www.ikasthistorie.dk/træindustrien. Her er der også kontaktoplysninger til Ester og Frank.

(Foto: Eddie Sørensen)

Nyheder

Træ- og møbelindustrien i 7430 Ikast

Følg det nystartede projekt på Facebook: Træindustrien i Ikast og her på hjemmesiden under menuen Træindustrien. Se også længere nede på denne side.

Programændring

Efter generalforsamlingen d. 9 marts vil Erik Hansen fortælle om "To generationer på Præstegårdens Mark" i stedet for det i programmet oprindeligt annoncerede om Dalgas's rejse til Linnebjerg.

Se alle nyheder

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

 

Mere om foreningen

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Adresse: Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk 

Hjemmeside: www.ikasthistorie.dk

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se nærmere på arkivalier, som er registreret i www.arkiv.dk, så lav en aftale med:


Arkivleder Søren Møller
,
mail: somol@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5123                          

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontaktperson: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk tlf. 23219793/97154933

For 100 år siden - i Ikast

(Uddrag af Ikast sognerådsprotokol 13. februar 1917)


Indenrigsministeriet fremsender Bekendtgj og Cirkulære af 8/2 17 ang. Oplysninger om Beholdninger af Byg.

Til Efterretning.
 

Indr. Bek. Om Maximalpr. paa Kartofler af 31/1 17

do Bek. Af 2/2 17 om Handel med Korn til Saasæd og med Læggekartofler.

Til Efterretning.

 

Indenrigsm. Bekendtgj. Af 1/2 17 ang. Foranstaltn. Til Forebyggelse af utilbørlig Udnyttelse af Konjunkturerne.

Til Efterretning.

 

Amtet fremsender Klagen fra 21 Beboere i Tulstrup m. fl. over Tvermosevejen til Sogneraadets Erklæring.

Den vedtagne Beslutning fastholdes.

 

Frants Vittarp, L. Nørlund andr. For Joseph Larsens Enke om Tørv og 1 Nattrøje.

Tilstodes udgift til 1 Nattrøje.

 

Søren Kr. Hansen, Ikast at der snart vil komme til at mangle Kul til Kirken.

Overlodes til Hebsgaard

 

Aarhus Pleje og Børnehjemsforening henstiller at Ik. Sogneraad bifalder at forhøje Plejelønnen for Ketty Elvira Kristiansen fra 12 til 14 Kr. mdl. Fra 1. Januar 17 at regne.

Barnet er i Pleje hos Cykle og Maskinsmed Martin Petersen Knebel Mark pr. Knebel.

Kunne ikke imødekommes overlodes i øvrigt til Formanden.

 

Kommende aktiviteter

Henter begivenheder...

Se program

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmail.

 

Program 2016-2017

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.